En Çok Okunanlar

Atatürk’ün Çocuk Sevgisi – Atatürk’ün Sözleri

23 Nisan Nasıl İlan Edildi?

23 Nisan , 1921’de çıkarılan 23 Nisan’ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye’nin ilk ulusal bayramı olmuştur. İlk kez ortaya çıkan bu bayramda ne ulusal egemenlikten ne de çocuklardan söz edilmekteydi. Zaten daha o yıllarda Osmanlı saltanatı hala kanunen hüküm sürmekteydi. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, TBMM’nin açılış tarihi olan 23 Nisan “Milli Hakimiyet Bayramı” olarak kutlamış ve bu durum 1 Kasım’ın uzun vadede bayram olarak unutulmasına neden olmuştur. 1935’te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirilmiş ve “23 Nisan Millî Bayramı”nın adı “Millî Hakimiyet Bayramı” haline getirilmiş, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirilmiştir..

Atatürk’ün Çocukluk Fotoğrafı

Atatürk ‘ün Çocukluk Resmi

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. (Mustafa Kemal Atatürk )

Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. (Mustafa Kemal Atatürk )

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiç bir makam, ulusun alın yazısında etkin olamaz. (Mustafa Kemal Atatürk )

Yeni Türkiye’nin öz cevheri ulusal egemenliktir. Ulusun, kayıtsız şartsız egemenliğidir.

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.

Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun.

23 Nisan bağımsızlık; Bağımsızlık 23 Nisan’dır.

Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden evvel Türkiye’nin istikbâline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzûmu öğretilmelidir.

Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

Çocuksuz ev, meyvesiz ağaca benzer.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en büyük teminatıdır.

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

Kaynak:

https://www.takvim.com.tr/yasam/2019/04/22/23-nisan-ne-zaman-bayram-ilan-edildi-iste-23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-tarihcesi