En Çok Okunanlar

Dünya’da Kaç Din Vardır? – 2

’Dünya’da kaç din vardır? ‘’ yazımızın 1. Bölümün okumak için tıklayınız.

Dünya’da kaç din vardır isimli araştırmamızın 1. Bölümünde en yaygın olan 7 din ve ya inanışından bahsettik. Yazının devamında ise diğer yaygın olan dinleri anlatmaya çalışacağız. Yazının 2. Bölümü ile devam edelim.

Sihizm

Dünya’da 15-20 milyon arasında insan bu inanışa inanmaktadır. 1469’da Pakistan doğan ticaretle uğraşan Guru Nanak Dev, Sihizmin kurucusudur. Sihizm inanışı da yaygın olarak Kuzey Hindistan da görülmektedir. Bu inanış Hindistan da 1500-1600 yılları arasında çıktığı söylenmektedir. Tek tanrılı bir inanıştır. Sihizm kelimesi Pencapça dilinden türeme bir isimdir. Sih sözcüğü öğrenci anlamına gelir ve Avrupa’nın bir kısmında Sihizm, Sih Dini olarak bilinmektedir. Sihizme inanların okuduğu ve inandığı Guru Granth Sahib isimli kutsal metinler bulunmaktadır. İbadet yerlerine ‘Gurdvara’ denilmektedir.

Bahailik

Dünya’da 7-10 milyon arasında insan bu inanışa inanmaktadır. Tek tanrılı bir inanıştır. 1819 yılında İran da doğan Bab lakaplı Seyyid Ali Muhammed(Ali Muhammed Şirazi) 1844 te kendisini İranda Müslümanların beklediği Mehdi ilan etmesiyle Babilik olarak bu inanış yayılmaya başladı ancak Bab Muhammed ‘e Tebrizde de tepki büyüktü. Radikal fikirleri sebebiyle müridleri arttığı kadar düşmanlarıda artmaktaydı. 1850 de İran Tebriz şehrinde kurşuna dizilerek öldürüldü. Bab Muhammed öldürüldükten sonra kendisini Bahaullah ilan eden Mirza Hüseyin bu inanışa liderlik etti ve Bahailik ismi buradan gelmektedir. Bahailer Kitab-ı Akdes isimli kutsal kitapları olduğuna inanırlar. İbadethaneleri Meşrikul Ezkar’dır.

Kaodaizm

Dünya’da 4-8 milyon arasında insan bu inanışa inanmaktadır. 1926 yılında resmi olarak Vietnam ülkesinde inanılmaya başlanılmıştır. Tek tanrılı bir dindir.  İnanışlarına göre Tanrı olmadan önce şekilsiz, ebedi olduğunu düşündükleri Tao vardır. Daha sonrasında Dünya’da büyük patlamanın olmasından sonra Tao dan Tanrı’nın türediğine inanılmaktadır. Buda, Bilge ve Kutsal olmak üzere 3 adet öğretisi bulunmaktadır. Dinin kurucusu olarak Tanrı’yı görürler.

Çendoizm

Dünya’da 5 milyon insan bu inanışa inanmaktadır.19. yüzyılda Kuzey Kore de ortaya çıkmıştır. Tek tanrılı inanış vardır. Dinin kökeni Hristiyanlığa dayanmaktadır. İbadet yerleri Kiliselerdir. Kuzey Kore’nin dış dünyaya kapalılığı sebebiyle bu inanış hakkında çok net bilgiler sınırlı durumdadır.

Vika Dini

Dünya’da 3 milyon insan bu inanışa inanmaktadır. Tanrı ve tanrıca inanışı olan Pagan Hristiyanlığı kökenli bir inanıştır. Vikalar kendilerini Dünya’da Vikan olarak tanıtmaktadır. Bu inanış ilk defa 1950 lili yıllarda İngiltere de görülmeye başlanmıştır. Gerald Gardner isimli Devlet memuru olan kişi bu inanışın kurucusudur. Ateş, Su, Toprak, Hava ve Ruh beşlemesi mevcuttur.

Sekanova

Dünya’da 2 milyon insan bu inanışa inanmaktadır . Masaharu tarafından Japonya’da 1930 lu yıllarda kurulan bir inanıştır. Tek tanrılı bir inanıştır. Tüm insanları tanrının çocuğu olduğu inanışı hakimdir.

Dünyadaki diğer din ve ya inanışlar ise sayıları kesin olmamakla birlikte şu şekildedir.

14-Ateistlik – 1,5 milyar insan

15-Konfüçyizm -6 milyon

16-Tengricilik- 500 bin

17-Dürzilik- 100 bin

18-Druidlik-50 bin

19-Zerdüştlük – 200 bin

20-Satanizm – 50 bin

21-Sicientology- 1 milyona yakın

22-Hurufilik- 100 bin

23-Paflikyanlık- 100 bin

24-Şamanizm – 200 bin

25-Kabbala İnancı- 400 bin

26-Masonluk – 500 bin

27-İhvanüs Safa inanışı- 50 bin

28-Maoculuk- 100 bin

29-Ekankar- 1 milyon

30-Tenrikyo- 2 milyon

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGluI2NpdGVfbm90ZS0yMA

http://www.enfal.at/dinlertarihi/dinler%20tarihi/dinler2/Cesitli%20Dinler/1.htm