En Çok Okunanlar

Dünya’da Kaç Din Vardır? – 1

İnsanoğlu varoluşundan bu zamana kadar geçen süre içerisinde kendisini hep bir inanca bağlama ihtiyacı duymuştur. Bir ilahi güce, ya da bir tanrıya ya da ilah gözüyle baktığı canlı ya da cansız her türlü nesneye inanmak istemiştir. İnanların olduğu kadar hiç bir dine ya da inanışa inanmayan insanlarda elbette bulunmaktadır. Bazen insanoğluna bir din ya da inanışta yetmemiştir. Aynı anda havaya güneşe , yağmura veya ineğe tapan insan toplulukları da bulmak mümkündür.

Size bu yazımızda yaptığımız araştırmalar çerçevesinde Dünya da kaç din ya da inanış olduğu hakkında biraz bilgi vereceğiz.

Dünya da şu anda yaklaşık 4300 din veya inanış  vardır. En çok bilinen ve yaygın olan 30 adet inanışı ise yazımızın devamında bulacaksınız. En çok inanılan din sırasına göre kısaca anlatamaya başlayalım.

 Hristiyanlık

Dünya da şu anda 2,4 milyara yakın sayıda Hristiyan vardır. Hristiyanlık inancı tek tanrılı bir inanç olup, Hz. İsa nın Yeni Ahit öğretilerine dayanan İbrahimi dindir.  Ortadoğu Kökenlidir. Hristiyanlar Hz. İsayı Tanrının oğlu, geleceği müjdeleyen Mesih olarak ithaf ederler. Hz. İsa peygamberliği öncesinde marangozluk yapmaktadır.  Bu dinde Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesi inancı mevcuttur. Hristiyanlara göre Kitab-ı Mukaddes (İncil) kitabı Hz. İsaya, Yüce Allah(c.c) tarafından dini yaymak amacıyla indirilmiştir. Kuran-ı Kerim haricinde diğer tüm kutsal kitaplar bir defada indirilmiştir. Hristiyanlığın mezhepleri ise Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlıktır. Hristiyanlar ibadetlerini ‘’Kiliselerde’’ yerine getirmektedir.

 İslamiyet- Müslümanlık

Dünyada İslam dinine 1,6-1,8 milyara yakın insan inanmaktadır. Allah(c.c) ‘ın Hz. Muhammed’in peygamberliği ve elçiliği ile bütün insanlara gönderdiği son İbrahimi  dindir. Tevhid(Allah inancı)  inancı mevcuttur. Yüce Allah , Hz. Muhammed’e tüm insanlığa bu dini yayması için Kuran-ı Kerim kutsal kitabını diğer kutsal kitapların aksine 23 yıl gibi bir sürede Ayetler şeklinde indirmiştir. İlk ayet-i  kerime herkesin bileceği üzere ‘ Oku, Rabbinin adı ile oku’ ayetidir. Bu ayet  Hz. Muhammed’e  40 yaşında iken 610 yılında Nur dağında bulunan Hira mağarası içerisinde iken indirilmiştir.  İslam dininin mezhepleri ise Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli’dir. Müslümanların ibadet yeri ‘’Camilerdir’’. Kutsal yeri ise Mekke de bulunan Kabe-i Münevveredir.

Budizm

Dünya’da 1 – 1,2milyar arasında insanın inandığı (felsefik) bir  inanıştır. Asıl adı Guatama olan M.S 560 senesinde Hindistan’ın Benares şehrinde doğan Buda ‘nın 35 yaşında bir incir ağacının altında bulunurken aydınlandığını öne sürerek anlattığı inanıştır. Budizm’de tanrı inancı yoktur ve tanrı olarak Buda kabul edilmektedir. Semavi dinlerde olduğu gibi bu inanışta kutsaliyet atfedilecek şekilde tanrıdan gönderilme bir peygamber yada kutsal kitap yoktur. Buda ya göre insanın var olması için 4 basamaklı bir görüşü tamamlaması gerekmektedir. Bunlar  Istırap, Nedensellik Çemberi, Nirvana,  Yüce Yol’ dur. Budizm deki mezhepler Therevada, Mahayana ve Vajrayana’dır. Budistler ibadetlerini ‘’Pagodalar’’ da yapmaktadır.

 Hinduizm

Dünya’da 500-550 milyon arasında insan inanmaktadır. Bu dinin kurucusu yok olarak kabul edilmektedir. Dünya’da bilinen en eski dindir. Başlangıç tarihi bilinmemektir.  Tek tanrıcılık inancı vardır. Herkesin bildiği Yoga terapisi bu inanıştan çıkmaktadır. Bu dinde metafiziğin önemi çok büyüktür. Ruhsal ve mistik inanış yöntemlerinin ağır bastığı bir dindir. Bu dinde cehennem diye bir olgunun olmadığı ve Tanrı nın insanları cezalandırmayacağına inanılmaktadır. Şaktizm, Ayyavazhi, Vişnu ve Şaivizm bu dinin mezhepleridir. Hindularda aynı Budistler gibi ‘’Pagoda’’ denilen ibadethanelerinde ibadetlerini yerine getirmektedirler.

Şinto İnanışı

Dünya’da 30-60 milyon arasında insan bu dine inanmaktadır. 2500 yıl önce şu anda Japonya topraklarında bulunan Şinto eyaletinde ortaya çıkmıştır. Halen Japonların milli dini konumundadır. Bu inanış ismini Çinlilerin felsefik inanış olan Ruhların Yola anlamına gelen Şin ve Tao isimlerinin birleşmesiyle almış olduğu söylenmektedir. Birden çok tanrı ve tanrıçları bulunmaktadır. En meşhurları ise Güneş tanrıçaları olan Amaterasu dur. Şintoların ibadethanelerine ‘’Jinja’’ denilmektedir.

 Yahudilik(Musevilik)

Dünya’da 15-20 milyon kadar insan inanmaktadır. İbrahimi dinlerin merkezi olarak kabul edilmektedir. Tek Tanrı(İlah) inancı vardır. 4000 yıllık bir inanış olduğu savunulmaktadır. M.Ö 1800lü yıllarda Hz. İbrahim ile başlamıştır. M.Ö 1700-1580 yılları arasında yaşadığı söylenilen Hz. Musa ya  Allah tarafından İsrailoğulları için levhalar şeklinde kutsal kitaplardan birisi olan Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir. Tevrat’a göre Hz. Musa 120 yıl yaşamıştır. Yahudiliğin mezhepleri ise Rabbanilik, Karailik, İseviyyelik ve Yudganilliktir. Yahudilerin ibadet yeri ‘’Sinagoglardır’’.

 Jainizm

Dünya’da 8-12 milyon arasında insan bu inanışa inanmaktadır.  Hindistan da yaklaşık 2500 yıl önce ortaya çıkan bu inanış halen Hindistan merkezli olmak üzere Kanada, Hong Kong, Surinam, Kenya’ da görülmektedir. Mahavir isimli keşiş bu inanışı ‘’ Jain’’ ismiyle başlatmıştır. Digambara ve Svetambara olarak iki mezhebi vardır. Jainlerin ibadet yerleri ‘’Tirtha’’ dır

Dünya’da kaç din vardır? İsimli yazımızın 2. Bölümü için tıklayınız.

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGlu

http://www.enfal.at/dinlertarihi/dinler%20tarihi/dinler2/Cesitli%20Dinler/1.htm