En Çok Okunanlar

Galata Kulesi – Galata Kulesi’nin Tarihi

İstanbul’un Galata semtinde bulunan Galata Kulesi , İstanbul’un en eski kulelerindendir. İnşasını 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius yaptırmıştır. Kule ilk yapıldığından adına fener kulesi anlamına gelen Megalos Pyrgos ismi verilmiştir. Bizans halkı ise kuleye ‘’Büyük Burç’’ adını vermiştir.

“Galata” isminin nereden çıktığı konusunda ise tartışılan birçok rivayet bulunmaktadır. En çok kabul göreni ise Galat Kavmi’nin kulenin  bulunduğu İstanbul’un bu bölgesine yerleşmeleri sonucunda buraya kendi isimlerini vermiş oldukları rivayetidir. Diğer kabul gören rivayet ise Bizanslıların süt üretim yerine verdikleri isim olan ‘’galasude’’ kelimesinden gelebilecek olmasıdır.

Osmanlı Dönemi Öncesi Galata Kulesi

Galata Kulesi 1204 yılında IV. Haçlı Seferinde Latinler tarafından büyük çapta tahrip edilmiştir. Bu tahribattan tam 144 yıl sonra kule inşa edilecektir. Haçlı seferlerinin sert ve uzun geçmesi kulenin tadilatını durdurmuştur.

1348 yılında Galata Semti Cenevizlilerin eline geçmiştir. Cenevizliler, Galata Kulesi’nin adına İsa Kulesi adını vermişler ve kuleyi tamamen tadilata almışlardır. Bu tadilat tam 3 yıl sürmüştür ve tadilatı bitince kentin en büyük yapısı olmuştur.

1445 yılında Galata semti, Bizanslılarca tekrar alınmıştır. İstanbul’un fethi öncesinde kule tekrar tadilata alınmış ve savaş öncesi gözlem kulesi olarak kullanılması amacıyla boyu biraz daha yükseltilmiştir.

İstanbul’un Fethi Sonrası Galata Kulesi

İstanbul’un fethi ile birlikte İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Galata Kulesi’ne de Osmanlı’nın usta mimarlarının eli dokunmuştur. Osmanlı mimarlarınca neredeyse her yüzyılda bir kulenin tadilatı yapılarak yenilenmiştir.

Kule, 1509 yılında yaşanan büyük İstanbul Depremi ile büyük hasar almıştır. Meydana gelen bu hasar Mimar Hayreddin tarafından giderilmiştir.

Kule, 16. YY başlarında kule tamiratı bitince Kasımpaşa tersanelerinde çalışan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır.

1579 yılında İslam  Alimi Takiyüddin, Sultan III. Murat’tan aldığı özel izinle Galata Kulesi’ne rasathane kurmuştur. Yaklaşık 1 sene kullanılan bu rasathane yine Takiyüddin tarafından 1580 yılında kapatılmıştır.

1630 yılında IV. Murat tahta bulunduğu sırada, Hezarfen Ahmet Çelebi, tahtadan yaptığı kartal kanatlarını kullanarak Galata Kulesi’nden Üsküdar yönüne doğru 6 km mesafe kadar uçmuştur. Bu uçuş kıtalar arası pervanesiz uçulan en uzun uçuş olmuştur. Hezarfen’in bu uçuşunu Evliya Çelebi, yazdığı Seyahatname’de ayrıntılı şekilde anlatmıştır.

1801 yılında III. Selim Dönemi’nde, kulede çıkan büyük bir yangın sonucu kulenin yarıdan fazlası tahribata uğrayarak kullanılamaz hale gelmiştir. Bu yangından hemen sonra kulenin onarımı tamamlanmıştır.

1875 yılında çıkan fırtına sonrası kulenin külahı yıkılmıştır ve 8 ay boyunca külahsız kalmıştır.

Galata Kulesi’nin günümüzdeki halini aldıran tam kapsamlı onarımına ise Cumhuriyet Dönemi’nde 1965 yılında başlanılmış ve tam 2 yıl sürmüştür. Bu tamirat ile Galata Kulesi günümüzde ki halini almıştır.

Kız Kulesi’nin tarihini okumak için aşağıda ki linke tıklayınız.

https://www.okurumyazarim.com/kiz-kulesi/

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.galatakulesi.org/galata-kulesi-kisa-tarihce.html/

http://www.tarihiistanbul.com/tarihi-galata-bolgesi-ve-galata-kulesi/